Upcoming Events in WalesAr y Gweill yn 2015….

Volunteer Programme 2015

February Polecat hair tube and live-trapping surveys Ceredigion
7th February Local Mammal Group initial meeting Plas Tan y Bwlch, North Wales
21st February Friends of Red Squirrels Training Day Clawdd Newydd, Northeast Wales
  March  – June   Small mammal surveys   Ceredigion
  March – June   Bait pot surveys for harvest mouse   Carmarthenshire, Pembrokeshire and sites in North Wales
  Saturday 9th May   MISE conference (Wales) National Library of Wales, Aberystwyth (advance bookings only)
  May-June (monthly checks 15th-25th each month)   Checking of dormouse boxes   Cwm Clettwr, Ceredigion and various sites in North Wales
  May   Checking of dormouse & bat boxes at Pentre Ifan/Ty Canol   Pembrokeshire
  May – June   Bat mist netting and harp-trapping   Ceredigion

If you would like to take part in any of these MISE events, please contact alinedenton@vwt.org.uk or Rebecca.clews-roberts@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk Follow MISE on Facebook. Website: www.miseproject.ie/

Rhaglen Gwirfoddolwyr 2015

Chwefror Arolygu ffwlbartod trwy ddefnyddio tiwbiau blew a thrapiau byw Ceredigion
7fed Chwefror Cyfarfod cyntaf Grŵp Mamaliaid Lleol Plas Tan y Bwlch, Gogledd Cymru
21ain Chwefror Diwrnod Hyfforddi Cyfeillion Gwiwerod Coch Clawdd Newydd, Gogledd-ddwyrain Cymru
  Mawrth  – Mehefin   Arolygu mamaliaid bach   Ceredigion
  Mawrth – Mehefin   Arolygu llygod yr ŷd trwy ddefnyddio potiau abwyd   Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a safleoedd yng Ngogledd Cymru
  Dydd Sadwrn 9fed Mai   Cynhadledd MMAC (Cymru)   Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth (rhaid neilltuo lle ymlaen llaw)
  Mai – Mehefin (archwiliadau misol 15fed – 25ain o bob mis)   Archwilio blychau pathewod   Cwm Cletwr, Ceredigion a safleoedd amrywiol yng Ngogledd Cymru
  Mai   Archwilio blychau pathewod ac ystlumod ym Mhentre Ifan/Tŷ Canol   Sir Benfro
  Mai – Mehefin   Dal ystlumod mewn rhwydi a thrapiau ‘telyn’   Ceredigion

Os hoffech gymryd rhan yn unrhyw un o’r digwyddiadau MMAC hyn, cysylltwch ag alinedenton@vwt.org.uk neu Rebecca.clews-roberts@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Dilynwch MMAC ar Facebook. Gwefan: www.miseproject.ie/