Resources from Wales

A report by Rebecca Clews-Roberts relating to a Harvest Mouse Training Event, October 2014.

A report by Ceri Morris in Mammal News relating to the non-invasive genetic surveying of harvest mice in Wales Mammal News, Summer 2013.

Click here to download the report Read Jenny McPherson’s MISE e-newsletter March 2012

A Preliminary Report on the Ceredigion Coastal Otter Survey 2011

Yn dilyn y Diwrnod Gweithwyr Pathewod 2012, darparwyd adroddiad ar brosiectau pathewod sydd ar y gweill yng Nghymru, gyda gwybodaeth gan cynrychiolwyr a phobol sydd hefo trwyddedau pathewod cyfredol.

Cliciwch yma i weld yr adroddiad Mmac e-gylchlythyr Mawrth 2012